MAJOR CASH ส่วนลดพิเศษ มูลค่า 50 บาท / ที่นั่ง (TPCWEB) สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า The Pizza Company รับ ส่วนลดที่นั่งชมภาพยนตร์มูลค่า 50 บาท / ที่นั่ง ** เฉพาะที่นั่งปกติ และ ที่นั่ง ฮันนีมุน ทุกเรือง ทุกรอบ ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขา